Xəbərlər

Tips for being a superman at your own house

Pest Kontrol Proqramı

Pest Kontrol (tər.-Həşəratlara Nəzarət) Proqramı – müəssisələrdə həşəratların yaranması ehtimalının qarşısını almaq üçün monitorinq və gözləm nöqtələrinin...

Tips for being a superman at your own house

Taxtabitilər Haqqında

Taxtabitiləri kiçik baş və yastı oval formalı bədənə sahibdir. Əsasən qırmızımtıl tünd qəhvəyi rəngdə , 4 və ya 5 mm uzunluğunda olurlar. Qanla qidalanan...

Tips for being a superman at your own house

Siçanlar

Siçanlar açıq qəhvəyi və ya boz ilə qara arasında bir rəngdə qısa tükləri vardır. Siçanların qarın hissəsi kürəyinə nəzərən daha açıq rənglidir. Qulaqlarında,...

Tips for being a superman at your own house

Tarakanlar

 Haqqında:
Tarakanlar tünd qəhvəyi və ya qara rəngdə olurlar. Tarakanların uzunluğu 18-30 mm-dir. Tarakanlar uçabilən həşəratlardır. Qara rəngli...

Tips for being a superman at your own house

Qarışqalar

 Haqqında:

Qarışqalar tünd qəhvəyi yaxud qara rəngdə olurlar. İşçi qarışqalar təxmini  4mm, kraliça qarışqa isə 15mm...

Tips for being a superman at your own house

İCON 10 CS

iCON 10CS
Belçika istehsalı olan bu dərman bütün növ uçan həşəratlara (xüsusilə ağcaqanadlara) qarşı istifadə olunan, 100% effektiv, qoxusuz, səthlərdə iz...

Tips for being a superman at your own house

AGİTA 10WG

AGİTA 10WG
 Avstriya istehsalı olub, bütün növ uçan həşəratlara qarşı (xüsusən milçəyə qarşı) mübarizə zamanı istifadə olunur. 
AGİTA 10...