Xəbərlər

Pest Kontrol Proqramı

Preparatory arrangements

Pest Kontrol (tər.-Həşəratlara Nəzarət) Proqramı – müəssisələrdə həşəratların yaranması ehtimalının qarşısını almaq üçün monitorinq və gözləm nöqtələrinin yaradılması proqramıdır.
Müəssisələrdə aparılan dezinseksiya və deratizasiya tədbirləri həşəratların və gəmiricilərin məhv edilməsini nəzərdə tutur. Bu tip tədbirlərin mütəmadi aparılması təmiz və sağlam mühitin olmasını şərtləndirir. Lakin mütəmadi dezinfeksiya tədbirlərinin aparılması ilə yanaşı  Pest Kontrol Proqramının tətbiq edilməsi müəssisələrdə həşəratların yaranma ehtimalını sıfıra endirmiş olur. Pest Kontrol Proqramı iki mərhələdən ibarətdir.
Birinci mərhələdə müəssisənin monitorinqi işləri həyata keçirilir.Mütəxəssislər tərəfindən müəssisənin ümumi sahəsinə və ətraf sahələrinə baxış keçirilir, həşəratların daxil ola biləcəyi nöqtələr qeyd olunur, sanitar-gigiyenik müayinə aparılır. Sonda monitorinqlə bağlı qeydlərin aktı tərtib olunur.
İkinci mərhələdə müəssisədə gözləm nöqtələri müəyyən olunur və müxtəlif vasitələrdən istifadə etməklə gözləm nöqtələri yaradılır. Gözləm nöqtələri yarana biləcək həşərat və gəmiricilərin qarşısının alınması və problem olması ilə bağlı məlumatın dərhal alınmasına yardımçı olur. Gözləm nöqtələrinin yaradılmasında istifadə olunan vasitələr və avadanlıqlar şirkət tərəfindən alınır və yerləşdirilir. Mütəmadi olaraq gözləm nöqtələri əməkdaşlar tərəfindən yoxlanılır və hər hansı məlumat olarsa dərhal müdaxilənin olması həyata keçirilir.
Biz Pest Kontrol Proqramının tətbiq edilməsi xidmətlərini müştərilərimizə təmənnasız təklif edirik.