Xəbərlər

Su anbarları və su xəttlərinin yuyulması və dezinfeksiyası

Preparatory arrangements

ALFA-SS şirkəti!
Öz fəaliyyətində DEZNİFEKSİYA, DEZİNSEKSİYA VƏ DERATİZASİYA işlərindən əlavə sizin sağlamlığınız naminə həyat üçün ən vacib sayılan:
SU ANBARLARININ, HƏMÇİNİN DAXİLİ VƏ XARİCİ SU XƏTTLƏRİNİN TƏMİZLƏNMƏSİ VƏ DEZİNFEKSİYA İŞLƏRİNİ DƏ HƏYATA KEÇİRMƏYƏ BAŞLADI!
Bu məqsədlə mühəndis və həkim tərkibli işçi heyətdən ibarət şöbə yaradıldı. İş prosesində təmizlik və dezinfeksiya edilməsi 1 GÜN ƏRZİNDƏ HƏYATA KEÇİRİLİR, Nəticə olaraq təqdim etdiyimiz sənədlər AzərSu və Gigiyena Epidemiologiya MƏrkəzi tərəfindən rəsmi olaraq tanınır!

Əlaqə Nömrələri
012 310 87 99
055 374 08 99
070 230 20 36