Xəbərlər

Taxtabitilər Haqqında

Preparatory arrangements

Taxtabitiləri kiçik baş və yastı oval formalı bədənə sahibdir. Əsasən qırmızımtıl tünd qəhvəyi rəngdə , 4 və ya 5 mm uzunluğunda olurlar. Qanla qidalanan taxtabitilərin rəngi qanı sovurduqdan sonra daha da tündləşir.  Əlverişli şəraitdə taxtabitilər 300 günə qədər həyat sürdürür. 

Çoxalması:
Taxtabitilər yumurtlayaraq çoxalır. Dişi taxtsbiti gün ərzində bir ilə beş arası yumurta yumurtlayır.  Yumurtalar sürətlə inkişaf edir. Yumurtalar sürfələrə çevrilir. Taxtabiti yumurtaları ağımtıl krem rəngdə olub, düyüyə bənzəyir. Dişi taxtabiti yaşamını davam etdirdiyi vaxt ərzində 200-300 yumurta yumurtlayır. Taxtabiti sürfələrinin rəngləri onlar inkişaf etdikcə daha da tündləşir.

Taxtabiti izi:
Gecələri fəaliyyət göstərən taxtabitilər yatmış insanların qanları ilə qidalanırlar. Taxtabitilərə yorğan-döşəklərin arasında, çantaların içində, evdə yaranmış olan çatlaqlarda, parçaların içərisində rast gəlmək mümkündür. Dişlədikləri bölgələrdə qırmızı, kiçik şişlər yaranır. Yoluxucu xəstəliklərin daşıyıcısı olan taxtabitilər qansoran zaman insanlarda narahatlıq hissi yaradır və alergik simptonlar göstərmələrinə səbəb olur.