Birələrə Qarşı Mübarizə

Preparatory arrangements

Birələr - qansoran həşəratlar qrupuna daxildir.
Birələr insanları rahatsız edən ən təhlükəli həşəratlardan hesab olunurlar.
Birələr- çox kiçik, qanadsız və 2.5 mm uzunluğunda olurlar.

Rəngləri parlaq və qırmızımtıl boz rəngdə olur.
Qanadları olmasa da tullanma bacarıqları var.
Birələr əsasən ev heyvanları (it, pişik) üzərində olur.  
Həmçinin digər tüklü heyvanların (tülkü, dələ, siçan və s) üzərlərində də rast gəlinir.

Birələr qanla qidalandıqları üçün əsas hədəfləri insanlar və ev heyvanlarıdır. Birələr əsasən insanların ayaq hissələrindən qan sorurur və nəticədə kəskin qaşınma və allergik fəsadlar verir.
Yoluxucu xəstəliklərin daşıyıcısı və yoluxdurucularıdırlar.
Birələr əsasən yaz-yay aylarında daha çox rast gəlinir.
Birələrdən təkbaşına qurtulmanız çox çətin olar.
Bunun üçün peşəkar dezinfeksiya şirkətlərinə müraciət etmək ən doğru seçimdir.
Əgər birə təhlükəsiylə üzləşmisinizsə dərhal peşəkarlarla əlaqə saxlamağa tələsin.
Biz Sizə bu işlərdə yardımçı olmağa hazırıq.Yetər ki bizimlə əlaqə saxlayısınız.