Köstəbəklərə Qarşı Mübarizə

Preparatory arrangements

Köstəbəklər bütün bağ sahiblərinə və bağçılara tanışdır. Onlar bir gecənin içində baxımlı əkini, məhv olmuş və solmuş gövdəciklərə çevirə bilərlər. Torpaqdakı dəlik və dağılmış ləklər torpaq sahəsində köstəbəyin yuva saldığına işarədir. Köstəbəklərin yetirdiyi zərər çox böyük ola bilər. Bir köstəbək bir ay ərzində 100 köstəbək yuvası – səthə çıxışı olan torpaq altında kanallar aça bilər. Bu isə ağacların, kolların və pöhrələrin köklərinin zədələnməsinə səbəb ola bilər. Köstəbəklər insan üçün təhlükəli olan müxtəlif parazit və quduzluq, toksoplazmos, toksokaroza və tulyaremiya kimi xəstəliklərin daşıyıcısı ola bilərlər, ona görə də köstəbəklərlə mübarizə aparmaq vacibdir. Öz qüvvəniz hesabına köstəbəklərlə mübarizə kifayət qədər çətin olacaq və əhəmiyyətli nəticə verməyəcəkdir. Xüsusi bacarıq olmadan tələ və tələ yemlərini düzgün qurmaq olmayacaqdır. ALFA-SS Azərbaycan şirkətinin mütəxəssisləri müvafiq təcrübəyə malikdirlər, bu da onlara torpaq sahənizdə köstəbəklərin keyfiyyətlə məhvini həyata keçirmək imkanı verir.