Xəbərlər

Birələr Haqqında

Preparatory arrangements

Birələr qanadsız, parlaq və qırmızımtıl qəhvəyi rəngdə, təxmini 2mm uzunluğunda olur. Birələrin qanadları olmasa da uzağa tullana bilmələri üçün 3 cüt ayaqları vardır. Birələrin ömrü 2 həftədən 8 aya qədər olur. Birələr qan ilə qidalanan həşəratlardır. Birələrə əsasən it, pişik , tülkü, sincab, siçanlar və s. kimi heyvanlarda rast gəlinir. Ev heyvanlarının daha çox boyun, baş və ayaq hissələrində daha çox məskunlaşırlar.

Çoxalması:
Birələr yumurta vasitəsi ilə çoxalırlar.  Birələr yumurtalarını heyvanların kürkləri arasında və ya dərisində yerləşdirir. Daha sonra yumurtalar heyvanlar hərəkət etdikcə xalçanın, yastıqların üzərinə tökülür və yayılmağa başlayır. Yumurtalar 0.05 mm uzunluğunda olduğu üçün gözlə rahat görülə bilmir.  Yumurtalar heyvanların dərisinin üzərində deyil, yerdəki çatlaqlarda, xalçaların üzərində 12 gün ərzində böyüyərək sürfələrə  çevrilir. Günəşdən və işıqdan uzaq qaçan süfrələrin 18 gün sonrakı mərhələsi isə sürfənin özünü pupa formasına salmasıdır. 2 həftə sonra puplardan çıxan birələr qidalanmaq üçün yeni qaynaqlar axtarmağa başlayırlar.  Qrup halında evcil, çöl və vəhşi  heyvanların, eləcə də fermada yaşayan iri və böyük baş heyvanların olduğu bölgələrdə məskunlaşırlar.

Birə izi:
Heyvanlarda həddən artıq qaşıntı, həmçinin kürklərinin arasında toz bibərə bənzər qalıntıların olması birələrin olmasına işarədir. Birələr insan bədənində yaşamasa belə insanların üzərinə tullana və onları dişləyə bilər. Birə dişləyən zaman dəridə kiçik səpgiyə bənzər qırmızı ləkə yaranır. Birə eyni bölgəni bir neçə dəfə təkrar dişlədikdə hiss edilə bilinir. Birə dişləməsi zamanı ağrı olmur lakin dəridə qaşınmalar meydana gəlir.